Inici Politica de privacitat

Política de privacitat

ISABELLA’S GESTION, S.L. es preocupa per la privadesa i la transparència.

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsable: ISABELLA’S GESTION, S.L.

Finalitat: Realitzar els processos de selecció de personal.

Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a hello@grupoisabellas.com o C. Muntaner 340, 2ª 1ª 08021 - Barcelona.

Procedència: El propi interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ISABELLA’S GESTION, S.L.

B10925014

C/ MUNTANER, 340, 2º 1ª - 08021 - Barcelona - BARCELONA

hello@grupoisabellas.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ISABELLA’S GESTION, S.L., tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículums Vitae rebuts i dur a terme els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible per a un lloc de treball determinat i la seva incorporació a la borsa de treball de l'empresa. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Durant un any des de la darrera interacció a causa del gran volum de rotació de personal propi del sector i de l'interès de l'empresa de mantenir una borsa de treball per cobrir vacants.

Quina és la legitimitat per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l'interessat: Gestió dels Currículums Vitae entregats pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat i la seva incorporació en la borsa de treball de l'empresa (RGPD art. 6.1.a).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ISABELLA’S GESTION, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en què cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ISABELLA’S GESTION, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a hello@grupoisabellas.com o C. Muntaner, 340, 2º 1ª, 08021 - Barcelona.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquest fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ISABELLA’S GESTION, S.L. provenen de: El mateix interessat.

Tractament de les dades dels usuaris de xarxes socials

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable: ISABELLA’S GESTION, S.L.

Finalitat: Enviar comunicacions comercials electròniques a través de xarxes socials.

Legitimació: Consentiment de l'interessat.

Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.

Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a hello@grupoisabellas.com o C. Muntaner, 340, 2n 1a, 08021 - Barcelona.

Procedència: El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ISABELLA’S GESTION, S.L. B10925014 C/ MUNTANER, 340, 2n 1a - 08021 - Barcelona - BARCELONA hello@grupoisabellas.com

Quina és la finalitat del tractament de les seves dades personals?

A ISABELLA’S GESTION, S.L., processem la informació proporcionada pels interessats per enviar comunicacions comercials electròniques a través de les xarxes socials on l'empresa té un compte obert als usuaris que la segueixen. Si no proporciona les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat continuï seguint l'empresa a les xarxes socials.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions comercials electròniques als usuaris de les xarxes socials que segueixen l'empresa.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ISABELLA’S GESTION, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. També tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en quin cas només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ISABELLA’S GESTION, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercir materialment els vostres drets de la següent manera: dirigint-vos a hello@grupoisabellas.com o C. Muntaner, 340, 2n 1a, 08021 - Barcelona.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que consideri vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals tractades a ISABELLA’S GESTION, S.L. provenen de: El mateix interessat.

 

Fet