Inici Avís legal

Avís Legal

Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. Grup Isabella's. Com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines del web, integrants del lloc web de grupoisabellas.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi al web, grupoisabellas.com ("Usuari") accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal grupoisabellas.com.

DADES PERSONALS QUE RECOLLIM I COM HO FEM Llegir Política de Privacitat

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb grupoisabellas.com. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic. Queda prohibit l'ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix: La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars; Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars; La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització de la web, grupoisabellas.com, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de grupoisabellas.com o de tercers o que pogués danyar, desactivar o sobrecarregar el portal (indicar domini) o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització de la web. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, grupoisabellas.com no pot garantir l'existència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

MESURES DE SEGURETAT Les dades personals comunicades per l'usuari a grupoisabellas.com poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a grupoisabellas.com, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb l'establert en la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i grupoisabellas.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

RECLAMACIONS grupoisabellas.com informa que existeixen fulles de reclamació a disposició d'usuaris i clients. L'Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant la seva fulla de reclamació o remetent un correu electrònic a info@grupoisabellas.com indicant el seu nom i cognoms, el servei i/o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació. L'usuari/comprador podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: info@grupoisabellas.com, si ho desitja adjuntant el següent formulari de reclamació: El servei/producte: Adquirit el dia: Nom de l'usuari: Domicili de l'usuari: Signatura de l'usuari (només si es presenta en paper): Data: Motiu de la reclamació:

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

D'acord amb el que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de grupoisabellas.com. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de grupoisabellas.com. L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, incloent sense caràcter exhaustiu el text, el programari, els continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), podcasts, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals dels quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut al web, haurà de notificar aquesta circumstància a grupoisabellas.com indicant:

Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l'interessat.
Indicar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines del web grupoisabellas.com, podrien proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços. grupoisabellas.com no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se per a l'Usuari per accedir a aquests enllaços. Així mateix, l'usuari trobarà dins d'aquest lloc, pàgines, promocions, programes d'afiliació que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s'identifica l'usuari.

La informació que es proporcioni en aquests Llocs patrocinats o enllaços d'afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s'utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Per la qual cosa recomanem amplament als Usuaris revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d'afiliats. L'Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web al portal grupoisabellas.com haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de grupoisabellas.com. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre grupoisabellas.com i el propietari del lloc en el qual s'estableix l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de grupoisabellas.com dels seus continguts o serveis.

POLÍTICA DE COMENTARIS

Al nostre web es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes. No s'admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d'aquest web, que incloguin difamacions, agravis, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l'autor o cap a altres membres. També seran suprimits els comentaris que continguen informació que sigui evidentment enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguen informació personal, com ara domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades. Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d'un lloc web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat com a correu brossa en general. No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents pseudònims. Tampoc es consideraran aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de posició per part d'un altre usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de: - La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts; - L'existència de virus, programes maliciosos o nocius en els continguts; - L'ús il·lícit, negligent, fraudulents o contrari a aquest Avís Legal; - La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web. El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin derivar-se de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

La manca de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del lloc web, o dels seus serveis i continguts; L'existència de virus, programes maliciosos o perjudicials en els continguts; L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal; La falta de legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web. El proveïdor no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin derivar de l'ús il·legal o indegut d'aquesta pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

De manera general, les relacions entre grupoisabellas.com i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals.

CONTACTE

En cas que qualsevol Usuari tingui algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal grupoisabellas.com, si us plau dirigiu-vos a info@grupoisabellas.com.

De part de l'equip que formem Grupo Isabella’s us agraeixem el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.

Fet